SV. MAŠE NA KUREŠČKU

Kurešček
07.03.2019
 
 
 
 
V skladu s pogoji, ki jih je izdala Slovenska škofovska konferenca.  

 

nedelja                16,00        eno uro pred mašo (ob 15. uri) češčenje, litanije in evharistični blagoslov. 

ponedeljek          16,00

torek                   10,00

sreda                  16,00

petek                  16,00

      sobota                10,00               večernice Kraljice miru (molitvena ura)  ob 18.30