Župnijska Karitas Ig

Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu, od 17.00 do 18.00, v učilnici v župnišču.

Transakcijski račun župnijske Karitas Ig, na katerega lahko prispevate svoj dar za pomoč ljudem v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d.d.). Hvala vsem darovalcem in Bog plačaj!

Aktivnosti župnijske Karitas Ig

Župnijska Karitas Ig aktivno deluje vse od ustanovitve. Vseskozi pomagamo ljudem v stiski z zbrano hrano in higienskimi artikli, ki jih prispevate v voziček v trgovini Blatnik-Mercator in v župnišču na Igu. Prav tako pomagamo s hrano, ki jo dobimo iz Škofijske Karitas Ljubljana. Pomagamo tudi z zbranimi oblačili. Pred novim šolskim letom smo se vključili v Akcijo šolske potrebščine, ki jo je izvedla Škofijska Karitas Ljubljana ter tako pomagali nekaterim šoloobveznim otrokom. Za ozimnico smo zbrali nekaj krompirja ter ga razdelili.Nekaj prosilcem smo pomagali pri plačilu položnic  za osnovne življenjske stroške (električna energija, komunala, vodarina, zdravstveno zavarovanje). Da pa lahko pomagamo pri plačilu položnic in nakupom nekaterih prehrambnih artiklov (mleko, prašek, olje), pa se moramo zahvaliti našim donatorjem. Nekaj sredstev smo pridobili s prostovoljnimi prispevki za podarjene sveče. Tudi letos se bomo vključili v izdelovanje adventnih venčkov in zbrane prostovoljne prispevke namenili za pomoč ljudem v stiski. Prostovoljne prispevke bomo zbirali tudi s podarjanjem božičnih voščilnic. Sodelovali bomo pri srečanju starejših v okviru praznovanja zavetnika farne cerkve, sv. Martina. Pomagali bomo pri obdarovanju otrok za sv. Miklavža. Za božične praznike bomo obiskali starejše po domovih in še naprej pomagali prosilcem, ki se obračajo na nas za pomoč. Seveda pa brez vaše pomoči in dobrote ne bi mogli v taki meri pomagati ljudem, zato se vsem dobrotnikom iskreno zahvaljujemo in prosimo Boga, da obilno poplača njihovo dobroto.

Dohodnina

Spoštovani, v lanskem letu smo skupaj s Slovensko Karitas pričeli z akcijo zbiranja namenitve dela dohodnine za župnijske Karitas. Tudi v naši Župnijski Karitas se Vas je nekaj vključilo v to akcijo. Za vsakega lani pridobljenega namenitelja bo naša Karitas prejemala vsakoletno povprečno donacijo še v naslednjih štirih letih. Z akcijo nadaljujemo tudi letos in vabimo vse, ki bi se odločili nameniti del dohodnine za našo Karitas, da se oglasijo v župnišču, kjer bodo lahko podpisali obrazec za ta namen.  Hvala vsem, ki se boste vključili v to akcijo in dobri Bog naj Vam poplača vašo dobroto.

avtor Ana Podržaj, tajnica ŽK