Zgodovina

ŽUPNIJA IG

Ižanska župnija je bila sprva podružnica šentpeterske prafare v Ljubljani, a se že leta 1291 navaja kot vikariat.  Ižanska župnija je bila včasih bogata. Tako je lahko podpirala Ljubljansko škofijo ob njeni ustanovitvi in celo papeški desetinski zapisniki poročajo, da je leta 1296 ižanski dušni pastir - vikar prispeval lepo vsoto denarja za novo križarsko vojno. Najprej je pripadala oglejskim patriarhom, leta 1461 pa je bila podrejena novo ustanovljeni Ljubljanski škofiji. Župnija je imela včasih večji obseg, vendar ste se od nje leta 1787 od nje odcepili novo ustavljeni župniji Golo in Želimlje, kasneje, leta 1904, pa še Tomišelj.
Leta 1971 so ižansko župnijo dobili v upravo salezijanci. V tem času se je na Igu zamenjalo mnogo duhovnikov. Ob 25-letnici prihoda salezijancev na Ig, je župnija dobila lepo sliko Janeza Boska, ki jo je naslikal akademski slikar Jaka Torkar. Od leta 2017 naprej je župnija zopet v škofijski upravi.
Danes župnija šteje 3000 vernikov, od tega jih 700 bolj ali manj redno obiskuje nedeljsko sveto mašo. V župniji deluje mnogo skupin, predvsem mladinskih: otroški pevski zbor, mešani pevski zbor, animatorji, ministranti, pritrkovalci, župnijski pastoralni svet, molitvena skupina, zakonska skupina, krasilke cerkve, ... Mnogo je tudi vernikov, ki obiskujejo nedeljske maše na Pijavi Gorici.

Kronološki seznam znanih župnikov in vikarjev:
1291                 GOTFRID
1383                 FRIDERIK
1430 (pred)       Erazem LUBEL
1472                 Gregor BISTRIŠKI
1484                 Nikolaj ŠTREKEL
1490 (po)          Dr. Lenart BONOMO
1510                 Dr. MIHAEL Z IGA
1542                 Mihael HASIBER
1566 (pred)       Peter PRAUN
1566-1574        Nikolaj MARENDIČ
1602 (in prej)   Jakob GLAVIČ
1603-1617        Mag. Jurij SCHRIEPER
1620-1636        Matija DIENSTMAN
1636- 1639       Janez DIENSTMAN
1639                 P. Mihael KUMAR pl KUMBERG
1639-1641        Janez Gregor ROZMAN
1641-1646         Matija STOPAR
1646-1647        Mag. Janez AITELPEŠ
1647-1650        Janez Andrej pl STEMBERG
1651-1665        Dr. Janez Andrej CIGOLE
1662-1683        Dr. Janez Bertold pl HOFFER
1684-1692        Mag Janez Krst. CERAR
1693-1712        Dr. Janez Anton DOLNIČAR
1693-1697        Janez Ludovik KRONLECHNER
1697-1715        Mag Gregor DOLNIČAR
1715-1742        Mag Mihael OMERZA
1742-1749        Boštjan POGAČAR
1749-1767        Franc Karel POLC
1767-1781        Janez Jurij CEPER
1781-1786        Jožef GOLLMAYER
1786-1807        Janez Pavel STROJ
1807-1830        Jožef Anton STEINMETZ
1831-1843        Franc VOJSKA
1843-1868        Frančišek Ksaver PRUSNIK
1868-1881        Jožef HOČEVAR
1881-1899        Jakob DOLENEC
1900-1910        Dr. Janez Ev. MAURING
1910-1924        Viktor KOECHLER
1924-1945        Janez Nep. KLEMENČIČ
1945-1951        Ivan obgl ERJAVEC
1951                Avguštin JAKOB
1951-1971        Anton BERGANT
1971                Stanko REBEK
1971-1984        Egidij DOLINAR
1984-1986       Janez POPRI JAN
1986-1989       Ciril ZAJEC
1989-1995       Anton KOŠIR
1995-1998       Dr. Peter ŠTUMPF
1998-1999       Janko IVANČIČ
1999-2017       Mag. Jožef POZDEREC
2017 dalje       Janez Avsenik
Vir:Župnija sv. Martina na Igu - zgodovina ižanske župnije - Župnija Ig in njeni duhovniki - avtor France Baraga